2022/09/19

[https://twitter.com/tmtms/status/1571645919971667968:embed#RT @co bachie: Nagano.rb #11 を公開しました! RubyKaigi 2022 と 松本で開催される RubyKaigi 2023 についてわいわいお話しましょう https://t.co/sxZGsx7mvj #naganorb]